Lesvoorwaarden rijschool midden limburg

Oefenterrein :  Research Campus Hasselt           Administratie : Kruisvenstraat 17, 3530 Houthalen Helchteren

Erk.nr. 2840    -      DV.O236177        -       BTW BE0833.780.722

Beste cursist,

Proficiat met je keuze voor een professionele rijopleiding bij een erkende rijschool. In deze folder vind je de algemene lesvoorwaarden en de desbetreffende tarieven voor de overeengekomen lessen.  De concrete lesafspraken worden vermeld in een apart overzicht waarop deze bepalingen van toepassing zijn. Duidelijke afspraken door beide partijen gekend en aanvaard zullen voor een vlekkeloos opleidingsparcours zorgen.

Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Lesgevers zijn in het bezit van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door FOD MOB
 2. De rijschool voorziet evaluatiesysteem waardoor we steeds weten wat er reeds behandeld is
 3. 1 lesuur praktijk duurt steeds 60 m , evaluatie en administratie inbegrepen
 4. De rijschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Zorg dat je tijdig klaarstaat, verloren minuten door de schuld van de leerling worden niet ingehaald of vergoed. Lessen die niet op tijd starten door de rijschool worden gecompenseerd.
 2. Een rijles kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze word aangerekend, op voorwaarde dat dit tijdig gebeurd. 48u op voorhand : geen boete / tuss 24 en 48u op voorhand : ½ van het lesgeld / <24u : volledige bedrag
 3. Igv overmacht worden de lessen niet aangerekend zoals bv .plotse opname ziekenhuis, … en dient gestaafd met bewijs van arts. Gelden niet als overmacht : plots oproepen door werkgever, intrekking verlof, …
 4. Verplaatsen van de lessen kan enkel tijdens kantooruren
 5. Volg de gegeven aanwijzingen van de lesgever steeds goed op.
 6. Voor de motorlessen dien je steeds je aan te bieden in beschermende kledij , minimum zoals voorgeschreven voor t examen. Helm, handschoenen, lange broek, hoge schoenen en vest met lange mouwen.
 7. Volg de opgelegde coronamaatregelen steeds op. Overal verplicht dragen van chirurgisch mondmasker en in de auto ook handschoenen dragen. Respecteer de 1.5m afstand waar het kan.

Artikel 3 – Praktijkexamen

 1. Doe je aanvraag voor het praktijkexamen op tijd ( 6 weken op voorhand)
 2. Breng volgende doc mee : - voorl rijbewijs of theorie bewijs
 • ID kaart
 • Rijbewijs B ( voor ex BE)
 1. Stel je ex gaat niet door omwille van een reden door jou toedoen betaal je zelf de volledige kosten van het examencentrum en de rijschool. Een ex annuleren moet min 5 werkdagen op voorhand ( regels van het ex centrum)
 2. Gaat een ex niet door omwille van t weer , bv sneeuw, dan zijn er geen kosten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen (incl BTW)

 1. Dossierkost : €35 Theorielessen : €150/12u

        Praktijk per u : cat  AM €70               cat A €80                           cat BE €90                         cat B €70       

 1. Prijzen zijn niet bindend, enkel deze die uithangen op bureel. Verplaatsingen op de openbare weg waarbij je niet achter het stuur van de leswagen zit, tellen niet mee voor de berekening van het min aantal uren dat vereist is voor het bekomen van een bekwaamheidsattest en zullen niet aangerekend worden. Een demo van de lesgever maakt echter deel uit van de les.
 2. Lesgeld voor theorieles betaal je voor aanvang van de lessen. Lesboeken betaal je bij ontvangst. Bij het vastleggen van de praktijklessen betaal je een voorschot, het saldo betaal je voor de eerste les.
 3. Voor opleidingen die gefactureerd dienen te worden vragen we op voorhand een getekende bestelbon en de correcte firmagegevens.
 4. Indien je niet betaald zoals afgesproken dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.
 5. Indien je een factuur wenst vraag dit op voorhand bij inschrijving
 6. Facturen dienen steeds betaald voor de start van de lessen.

Artikel 5 – Kwaliteitscontrole

Wij vernemen graag wat je van de opleiding vond, zowel positief als negatief.

 Dit best via mail naar kurt@rijschoolmiddenlimburg.be

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken :

 1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen  voor schades . Hij draagt zelf het risico. Overtredingen van de leerling die door de politie worden vastgesteld tijdens de lessen en het examen, zijn op kosten van de leerling die de overtreding heeft begaan.
 2. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden
 3. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles je rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

De leerling verklaart het schoolreglement en de verkoopsvoorwaarden gelezen te hebben en verklaart ermee akkoord te zijn. Bij ondertekening van dit contract bevestigt de leerling kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van de rijschool. De leerling heeft een foto genomen van het inschrijvingsblad als bewijs van de lessenreeks .

     Opgemaakt in tweevoud, waarvan elke partij verklaart 1 exemplaar te hebben ontvangen.

          Handtekening rijschool                                                                 Naam en handtekening leerling